Mesajul de felicitare al Preasfințitului Episcop PETRU, adresat D-nei Nina COROLI, contabil al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul împlinirii a 71 ani de viață pământească

Stimata Dna Nina Coroli!

Cu stimă şi respect vă adresez cele mai sincere urări de bine şi ajutor sfânt de la Hristos Arhiereul Cel veşnic. Ziua de astăzi este pentru dumneavoastră o zi de bucurie şi recunoştinţă, de bucurie pentru că aţi păşit a 71-a treaptă din viaţă ce vă urcă spre veşnicie, şi de recunoştinţă faţă de Bunul Dumnezeu ce v-a dăruit viaţa de care vă bucuraţi.
Anii vieţii pe care i-aţi parcurs până acum, sunt binecuvântaţi, pentru că a-ți reușit să dați dovadă de calități rare, pe care astăzi societatea este pe cale de a le pierde, calități precum, devotamentul, stima, încrederea, profesionalismul, tenacitatea dar și credința statornică. Sunt atributele ce vă încadrează în rama omului menit să aducă bucurie și pace în jurul său.

Ziua de astăzi să vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc. Anii trăiţi să fii ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim este unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii. Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru activitatea pe care o desfăşuraţi, ca și de acum înainte să ne bucurăm de prezența în rîndurile noastre a unui om plin de bunătate și dragoste.

Întru mulţi şi fericiţi ani! 

+PETRU, 

Episcop de Ungheni şi Nisporeni