Mesaj de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, adresat tuturor asistenţilor medicali, cu ocazia zilei profesionale a acestora

Ziua de 12 mai, din anul 1974 încoace, este consemnată ca Ziua Internaţională a Asistentului Medical. Cu această ocazie dorim a adresa Asistenţilor Medicali ce activează în toate Spitalele din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, dar şi tuturor Asistenţilor Medicali din ţara noastră şi din întreaga lume, sufleteşti şi calde cuvinte de felicitare şi urări de bine.

Spaniola Carmen Glmartin spunea: „Medicul tratează, iar asistentul îngrijeşte”. Iar francezul Marc Koehler afirma: „Când spui flexibilitate, toleranţă şi răbdare, spui de fapt asistent medical”. Atât aceste cugetări înţelepte, cât şi multe altele asemănătoare, reflectă rolul şi importanţa asistentului medical din întreg arialul medicinii.

Biserica dintotdeauna a avut o apreciere aparte şi un calificativ superlativ faţă de medici şi asistenţii medicali, întrucât aceştea sunt prin preocupările şi activităţile lor foarte apropiaţi de slujitorii bisericii. Deoarece, aşa cum arată în unele citate Biblia, dar cum frumos spunea şi Sfântul Ierarh Luca de Simferopol: „Slujitorii bisericii şi asistenţii medicali sunt dimpreună binefăcători ai oamenilor. Unii îngrijesc de suflet, alţii de trup.” Din acest considerent cunoaştem cât de anevoioasă Vă este munca şi activitatea Domniilor Voastre, Stimaţi Asistenţi Medicali.

În această zi marcantă pentru Dumneavoastră, Vă dorim multă sănătate sufletească şi trupească, ajutor de la Dumnezeu în munca şi activităţile Domniilor Voastre. Credinţa în Dumnezeu, nădejdea în puterea Lui de ajutorare, dragostea şi compasiunea faţă de toţi pacienţii, cât şi dorinţa de a fi oricând o mână de ajutor a medicilor, să fie calităţile caracteristice a Dumneavoastră întotdeauna.

Conşteintizăm că osteneala, curajul şi devotamentul Dumneavoastră merită o răsplată colosală din partea noastră a tuturor. Dar oricum, nu vom reuşi niciodată să Vă aduem cuvenita răsplată. De aceea rugăm pe Milostivul Dumnezeu să Vă răsplătească El cu binecuvântări cereşti şi daruri pământeşti munca, devotamentul şi curajul Dumneavoastră

Cu dragoste părintească şi grijă arhierească,

+PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni