Mesaj de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni adresat Preasfințitului IOAN, Episcop de Soroca cu ocazia zilei de naștere

Preasfinţite Stăpîne IOAN,

În această frumoasă şi liniştită zi de ianuarie Vă exprim cele mai alese gînduri, însoţite de frățești binecuvîntări cu ocazia zilei de naştere.

Această zi aniversară, a 39 de ani, îmi oferă deosebit prilej de a evoca secvenţe din viaţa Preasfinției Voastre. Din fragedă tinereţe ati ales sa Vă închinați viaţa sfintei mănăstiri şi nevoinţelor chinoviale.  Întotdeauna aţi îndeplinit fără cîrtire orice ascultare dată de mai marii Bisericii, iar dovadă în acest sens serveşte înalta treptă a Episcopiei pe care ați primit-o de la Mîntuitorul Hristos prin punerea mîinilor mai marilor Bisericii. 

Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu să binecuvânteze toate eforturile pe care le depuneți în de Dumnezeu binecuvîntată Episcopie de Soroca și în întreaga Mitropolie. Vă dorim, Preasfinția Voastră, zile îndelungate, spor şi ajutor de la Bunul Dumnezeu în lucrarea de arhipăstorire şi de administrare a Episcopiei încredințate, sănătate trupească şi sufletească şi mulţi şi binecuvântaţi ani!

Atotputernicul Dumnezeu  Vă va răsplăti truda în ogorul Lui Hristos, iar noi cei care Vă cunoaştem  şi Vă preţuim mult  ne rugăm pentru sănătate, tăria credinţei şi desăvîrşirea duhovnicească  a Preasfinției Voastre.

Cu frățiască dragoste și prețuire,

+ PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni