Mesaj de felicitare adresat PS Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul sărbătoririi ocrotitorilor spirituali

Preasfințitului PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni.

Preasfinția Voastră,

Cu prilejul sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai Preasfinției Voastre, Vă rog să primiți, gândurile noastre cele mai bune, însorite de cea mai înaltă considerație.

Hristos – Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Sfinților Apostoli Petru și Pavel, să Vă dăruiască mereu ajutorul și binecuvântările Sale

Asigurându-Vă de aleasa noastră prețuire, în zi de sărbătoare, ne rugăm Atotțiitorului să Vă întărească duhovnicește și trupește în realizarea activităților pastorale și misionare pe care le desfășurați spre mântuirea sufletească a credincioșilor din Episcopia de Ungheni și Nisporeni.

Cu frățească dragoste în Hristos Domnul,

IOAN,
EPISCOP DE SOROCA,
VICAR AL MITROPOLIEI CHIŞINĂULUI ŞI A ÎNTREGII MOLDOVE