Mesaj de felicitare adresat Preacuviosului Arhimandrit FILARET (Cuzmin), starețul Mănăstirii Căpriana cu prilejul împlinirii 40 de ani de viață, din partea Preasfințitului Episcop PETRU

Preacuvioase Părinte Arhimandrit

În această binecuvântată, măreață și semnificativă zi pentru Preacuvioșia  Voastră, am deosebitul prilej creștinesc de a Vă adresa cuvinte de felicitare și alese urări de bine cu împlinirea a 40 ani de viață!

Ziua de naștere este un moment potrivit pentru a ne aminti și menționa despre clipele trăite pe acest pământ, despre faptele bune și experiența duhovnicească, adunată pe parcursul anilor.  Fiecare an al vieții pământești, e o treaptă a scării ce ne urcă spre împărăția cerurilor și ne dăruiește înțelepciune, răbdare și împliniri.

Să fiți și în continuare un vrednic Slujitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova, cu multă înțelepciune și bună chibzuință cum ați făcut-o de mai mulți ani în calitate de Stareț al Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Căpriana. Să vă răsplătească Bunul Dumnezeu toată osteneala pe care ați depus-o la canonizarea Sfîntului Ierarh Gavriil, Mitropolitul Chișinăului și al Hotinului.

Bunul Dumnezeu care este izvor nesecat al milei, să Vă dăruiască sănătate spirituală și trupească, pace, ajutor în lucrarea misionară, liturgică, pastorală spre slava Sfintei Biserici Ortodoxe și spre binele poporului binecredincios, înzestrându-Vă cu răbdare, puteri, milă cerească și să Vă dăruiască mulți ani fericiți!

Cu arhiereşti binecuvântări,

+PETRU 

_________________________________,

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI