Mesaj de felicitare adresat Preacucernicului Protoiereu Pavel MUSTEAȚĂ, parohul bisericii „Cuv. Parascheva” din satul Zagarancea, raionul Ungheni, cu ocazia împlinirii a 45 ani de viață

Preacucernice Părinte Pavel,

Paroh al bisericii “Cuv. Parascheva” din satul Zagarancea, raionul Ungheni

Ziua de 30 mai ne oferă deosebitul prilej de a Vă adresa sincere cuvinte de felicitare cu ocazia zilei de naştere a Preacucerniciei Voastre.

Deja mai bine de un deceniu, Sfinţia Voastră Vă consacraţi puterile slujirii Sfintei Biserici a lui Hristos. În acest răstimp V-aţi recomandat ca un devotat slujitor al altarului. În această atmosferă aniversară, Vă dorim, dragă Părinte, din tot sufletul, sănătate şi putere fizică deplină, multă vigoare duhovnicească pentru a izbuti depăşirea tuturor provocărilor şi ispitelor lumii, mai ales la construcția bisercii și la întemeerea noii parohii, unde ați depus un efort enorm.

De asemenea, considerăm că puterea credinţei, dăruirea de sine pentru cele sfinte, dar şi cumsecădenia, perseverenţa şi onestitatea vor rămâne particularităţi esenţiale ale personalităţii  Preacucerniciei Voastre.

La mulţi şi binecuvântaţi ani şi toţi în lumina Celui Preaînalt!

+PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni