Felicitarea Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir adresată Preasfinţitului Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni cu ocazia zilei protectorului ceresc

Preasfinţia Voastră,

În zi de aleasă prăznuire duhovnicească, atunci când suflarea ortodoxă îi cinsteşte pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, aducem Preasfinţiei Voastre cele mai frumoase urări de bine, însoţite de gânduri senine.

Această zi este cu totul deosebită anul acesta pentru Preasfinția Voastră, motivul fiind – aniversarea a unui sfert de veac din ziua hirotoniei în treapta de diacon.

Cu acest dublu prilej, Vă adresăm alese felicitări dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea pastorală și misionară pe care o desfășurați spre slava Preasfintei Treimi și binele Bisericii.

Hristos-Domnul, Arhiereul Cel veșnic, să Vă dăruiască în continuare aceeași râvnă plină de evlavie pentru Sfânta Taină a arhieriei și mult ajutor în slujirea Bisericii și a credincioșilor ei. Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelșugare asupra Înaltpreasfinției Voastre, dăruindu-Vă roade alese și binecuvântate!

În zi de sărbătoare, nădăjduim că Mântuitorul Hristos Vă va dărui din nespusa-I milă cu credincioşia jertfelnică a Sfântului Aposotol Petru, spre a fi şi mai departe la fel de râvnitor pentru binele şi mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova şi pentru a moşteni Împărăţia cerurilor.

Asigurându-Vă de preţuirea şi respectul nostru, Vă spunem

LA MULŢI ANI!

Cu dragoste întru Hristos,

 VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE