Domnul Mircea SNEGUR, Ex-Președinte al Republicii Moldova, la cea de-a 80-a aniversare

Multstimate Domnule Președinte,

Din toată inima Vă felicităm cu această importantă dată – 80 de ani de la naștere. Vă dorim sănătate, puteri sufletești, pace și milă de la Dătătorul de daruri și Bunul Făcător, Dumnezeu.

Domnule Ex-Președinte, Dumnezeu a fost Bun și Darnic, înzestrându-Vă cu toate calitățile pe care trebuie să le aibă un om pentru a se bucura de respectul și de prețuirea semenilor săi și de aceea, în zi de sărbătoare vă urăm un singur lucru – să fiți vrednic și în continuare de chemarea ce o aveți, iar noi vom fi mereu recunoscători pentru jertfa și munca osârdnică depusă spre binele și prosperarea Bisericii Ortodoxe din Moldova, în special pentru grija deosebită pe care ați avut-o și o aveți fața de Mănăstirea Hâncu și Centrul de Plasament Casa Copilului „Preafericitul Iosif” din mun. Chișinău, unde sunteți unul din primii şi cei mai principali ctitori iar copii orfani care cresc și se educă în acest centru și până astăzi vă numesc bunic la fel au făcut-o toate generațiile de copii crescuți și educați aici.

Vă admirăm pentru curajul, voinţa, răbdarea şi puterea de a trece peste toate greutăţile vieţii, fiind pentru noi un model demn de urmat şi  vă asigurăm că valorile ce le-aţi semănat și jertfa pe care ați făcut-o vor rodi peste ani, și vor fi de folos Bisericii și societăţii, iar numele Dumnevoastră va rămâne scris cu litere de aur în analele Mănăstirii Hâncu cât și în întreaga Episcopie păstorită de mine.

La mulți și fericiți ani, Multstimate Domnule Președinte!

Cu arhierești binecuvântări și cu deosebită prețuire,

+PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni