Mesajul de felicitare al Preasfințitului Episcop PETRU, adresat Preasfințitului ANATOLIE, Episcop de Cahul și Comrat cu ocazia zilei de naștere

Preasfințite și Mult Stimate Stăpâne!

Marcarea onorabilei vârste  de 70 ani din ziua nașterii Preasfinției Voastre îmi oferă frumosul prilej şi deosebita bucurie de a Vă aduce cele mai sincere felicitări şi urări de ani mulți cu sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvântat pe care-l faceți!

Mulțimea împlinirilor pe plan pastoral-misionar, social, cultural sau material din anii păstoririi  Presfinției Voastre în fruntea Episcopiei de Cahul şi Comrat, constituie o mărturie reală a faptului că Dumnezeu, prin Harul cel mântuitor și de viață făcător al Sfântului Duh, împlinește lucrarea sfințitoare, mântuitoare și ocârmuitoare, prin slujitorii Săi, în ciuda numeroaselor ispite, ducând, precum odinioară, Biserica Sa la limanul cel lin al mântuirii, într-o lume care a pierdut adesea reperele creștine.

Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască şi în continuare aceeaşi răbdare, putere şi dăruire de sine, care Vă caracterizează, spre a munci cu  același elan spre slava și întru mărirea Sfintei Biserici Dreptmăritoare.

Întru mulţi şi binecuvântați ani!

Cu dragoste în Hristos Domnul,

+PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni