Activitate cultural-artistică dedicată celor 82 de ani de la nașterea marelui poet G. Vieru

 

Marți 14 februarie, în a doua jumătate a zilei, în incinta Case Limbii Române din or. Ungheni, s-a desfășurat o activitate cultural-artistică dedicată celor 82 de ani de la nașterea marelui poet G. Vieru. Această activitate a cuprins în sine recital de poezie și eseu, creație proprie, dedicată marelui poetului, recitaluri din poeziile poetului și cîntece pe versurile poetului.

Astfel, cu binecuvântarea Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, La această activitate culturală, a luat parte și prot. Ștefan RÎMBU, Președintele Sectorului Eparhial, Relații Culturale. La invitația destinsei doamne Rodica TOMA, directorul Case Limbii Române, prot. Ștefan RÎMBU a fost prezent, atât ca juriu, cât și ca participant, cu poezie din creație proprie.

În cuvântul oferit, prot. Ștefan RÎMBU a vorbit despre importanța acestei activități culturale, a elogiat personalitatea și opera colosală a marelui poet G. Vieru, printre care a ținut să menționeze că: „Pe lângă celelalte izvoare de inspiraței ale poetului, mama, țara, natura, un izvor nesecat, din care poetul sa inspirat a fost și Biblia. Aceasta e o dovadă vie că o citea și nu doar o citea ci și împlinea învățătura ei, deoarece era nelipsit de la biserică în sărbători, prin aceasta arătânduși dragostea sa față de Dumnezeu. De aceea a ajuns poetul, atât de mare și plin de talent, aproape ca nimeni altul.”. Totodată, prot. Ștefan RÎMBU, a recitat două poezii din creație proprie dedicate poetului G. Vieru.

La această activitate a luat parte, ca membru al juriului, Dna Nadejda MIHAI, directorul Bibliotecii Publice „D. Cantemir” or. Ungheni, profesori și elevi ai liceilor din orașul Ungheni „M. Eminescu”, „V. Alexandrii”, „I. Creangă”, „G. Asachi”, Colegiul de Medicină or. Ungheni, dar și elevi ai liceilor din satele Suculeni și Măcărești din raionul Ungheni. La final, participanților li s-a oferit diplome, fiind menționați, totodată cei care s-au prezentat cel mai bine la cele trei secțiuni, eseu, poezie și recital. Primii cinci premiați, au beneficiat, din partea Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, de un abonament pe întreg anul 2017, la ziarul Episcopiei „Cuvântul Ortodox”, care apare lunar. Întrucât la această activitate majoritatea participanților au fost tineri, prot. Ștefan RÎMBU, a ținut să-i îndemne pe aceștea, să fie înțelepți și atenți, de a nu se lăsa pradă ușoară, unor așa-zise sărbători, cum ar fi și „Ziua îndrăgostiților”, care nu are nimic comun cu cultura noastră și mai ales cu Credința Ortodoxă.

În încheiere, Dna Rodica TOMA, a mulțumit Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, pentru prezență și pentru faptul că este receptivă la invitațiile Casei Limbii Române. Totodată cei prezenți și-au arătat gratitudinea față de Episcopia de Ungheni și Nisporeni, pentru faptul că își face simțită prezența pe tărâmul cultural și își aduce aportul în promovarea valorilor național-culturale.