Seminar cu tema „Taina Mărturisirii și pregătirea creștinului pentru primirea Sfintelor Taine” în incinta Divizionului de Artelerie „Prut” mun. Ungheni

În după-amiaza zilei de luni, 1 iulie 2019, cu binecuvîntarea Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni și la invitația Domnului Comandant, Președintele Sectorului Eparhial, Protodiacon Victor ROTARI, s-a prezentat în fața efectivului Divizionului de Artelerie „Prut” din mun. Ungheni, cu un seminar pe tema: „Taina Mărturisirii și pregătirea creștinului pentru primirea Sfintelor Taine

Astfel de ședințe a efectivului, la care i-a parte și preotul militar nu sunt pentru prima dată și de fiecare dată părintele vine cu un discurs, un seminar pentru întreg efectivul îndemnîndu-i la un comportament cît mai creștinesc și plăcut lui Dumnezeu și oamenilor.

Findcă suntem în perioada Postului Sfinților Apostoli cînd fiecare creștin este dator să-și mărturisiască păcatele ca să primească cît mai cu vrednicie Trupul și Sîngele Domnului Nostru Iisus Hristos, efectivului i-sa vorbit mai detaliat ce este pocăința, de ce ne spovedim ți cum trebuie să ne pregătim pentru primirea Sfintelor Taine.

La final Dn Vasile UNTILĂ, Comandantul Divizionului, a mulțumit părintelui Protodiacon pentru colaborarea fructuoasă invitîndu-l să vină mai des la ședințele efectivului.