Din activitatea Sectorului Eparhial Activitate Pastorală în Ministerul Apărării

Miercuri, 24 aprilie 2019, cu binecuvîntarea Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, și la solicitarea Comandantului Centrului Militar din mun. Ungheni, Dn Igor ADJOVSCHI, Președintele Sectorului Eparhial Activitate Pastorală în Ministerul Apărării, Protodiaconul Victor ROTARI însoțit de Preotul Sava BÎRLIGA s-au deplasat în incinta Centrului unde a avut loc încorporarea a 20 de tineri.

Astăzi, au fost încorporați 20 de tineri din raionul Ungheni pentru a satisface serviciu militar în termen obligatoriu, în Forțele Armate. În timpul încorporării au luat cuvîntul Comandantul Centrului Militar, Preotul Militar și reprezentantul Unității Militare unde vor pleca tinerii încorporați. La încheere reprezentanții bisericii au împărțit tinerilor ostași, din partea Preasfințitului Episcop PETRU, cîte o cruciuliță și o iconiță pe care să o poarte la piept în timpul Serviciului Militar.