Cuvinte duhovnicești

Tare mult ne risipim viaţa prin lucruri deşarte

2019-10-16 09:13:04 | Vizualizări 7

Să ştiţi că noi ne rugăm unui Dumnezeu viu şi acest Dumnezeu viu aude tot ce spunem, ştie tot ce gândim şi vede tot ce facem şi, cu toate acestea, El Se lasă, parcă, tare greu înduplecat. Adică, de multe ori poate am spus „Doamne, ajută-mă!” şi ajutorul a întârziat, de multe ori am spus […]

Să nu-l învinuim pe adam, când greşim, ci pe noi înşine

2019-10-16 09:07:48 | Vizualizări 5

Dumnezeu l-a făcut pe om dintru început împarat al tuturor celor de pe pământ, ba chiar și al celor ce sunt sub bolta cerului; fiindcă ne­greșit pentru om au fost aduse la ființă soarele și luna și stelele. Şi îți spun acum un lucru pe care, cred, nu l-a descoperit limpede nimeni, dar a fost spus […]

Ispăşirea nu-i o pedeapsă de la Dumnezeu, ci un mijloc de înţelepţire a celui care greşeşte

2019-10-15 10:26:58 | Vizualizări 11

Legea nestrămutată a dreptăţii lui Dumnezeu aduce peste capul tău ce ai adus şi tu peste capul aproapelui tău. Ce ai făcut ţi se va face; ce ai zis ţi se va zice; ce încarci pe altul ai să duci şi tu. Când dreptatea lui Dumnezeu se întoarce asupra noastră a sosit vremea de plată […]

Monologul lui Dumnezeu: „Am vrut să vorbesc cu tine, dar erai prea ocupat…”

2019-10-15 10:22:13 | Vizualizări 11

M-am uitat la tine când te-ai tre­zit de dimineaţă. Aştep­tam să-mi spui două trei cuvinte, mulţumindu-Mi pen­tru cele ce ţi s-au întâm­plat, cerându-Mi păre­rea pen­tru cele ce urma să le faci astăzi. Am obser­vat că erai mult prea pre­o­cu­pat ca să-ţi cauţi haine potri­vite pen­tru a merge la serviciu. Spe­ram să găseşti câteva clipe că […]

De ce nu suntem fericiţi, dacă suntem creştini?

2019-10-10 08:47:50 | Vizualizări 31

În zadar caută lumea fericirea aici, unde ea nu se află în mâncare, în băutură, în petreceri, în întâlniri, discuţii, plăceri zgomotoase, dansuri, distracţii, teatru, circuri şi altele. Câtă vreme eşti în mijlocul distracţiilor, uiţi de tine şi te simţi puţin fericit. Dar de cum s-a sfârşit petrecerea şi te întorci acasă, pustiul iarăşi pune […]

Să ne lipim de Domnul în toate încercările, sau ce ne învaţă sfântul Ioan Teologul

2019-10-09 08:21:02 | Vizualizări 29

Câte poeme minunate, câte tablouri sfinte, câte predici ziditoare s-au înălţat spre cer şi au umezit ochii a mii şi mii de oameni, pornind de la dumnezeiescul moment, când Sfântul Apostol Ioan, la Cina de taină s-a rezemat de pieptul Mântuitorului! Binecuvântat să fie Domnul, Care, dacă a îngăduit, pentru împlinirea Scripturilor, să fie un fiu al […]

Când ajunge un om să Se minuneze Dumnezeu de el, atunci se poate numi a fi un om adevărat

2019-10-08 09:16:40 | Vizualizări 16

Cum se poate tălmăci versetul: Cred, Doamne, ajută necredinței mele? Acest verset este una dintre cele mai frumoase alocuțiuni pe care le cunoaștem din Sfânta Evanghelie. Este vorba despre stăpânul unui serv, care vine la Iisus cu rugămintea de a-i vindeca sluga. Nu era iudeu. Mântuitorul îl întreabă: Crezi tu că pot să fac eu […]

Crâmpei din viaţa sfântului Serghie de la Radonej

2019-10-08 09:06:55 | Vizualizări 12

Sfântul Serghie de Radonej s-a născut în satul Varnița, lângă Rostov pe 3 mai 1314, din părinți binecredincioși, Chiril și Maria (prăznuiți pe 28 septembrie). Dumnezeu l-a ales încă din pântecele mamei sale pentru slujba Sa. În viața Sfântului Serghie este consemnată întâmplarea dinainte de nașterea sfântului, când mama sa, Sfânta Maria, a mers la Sfânta […]

Dacă te-ai hotărât să spui adevărul, pregăteşte-te de suferinţă

2019-10-04 08:05:54 | Vizualizări 239

„Dacă te-ai hotărât să spui adevărul – zice I. Al. Brătescu Voineşti – pregăteşte-te de suferinţă”. Iar Mântuitorul ne-a spus şi cauza pentru care trebuie să se pregătească de suferinţă cei ce spun adevărul. Şi anume: „Lumina a venit în lume şi oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina” (Ioan 3, 19). Şi într-adevăr, dacă […]

Este necesară o clipă de atingere de Dumnezeu şi totul se poate schimba în viaţa noastră

2019-10-04 07:32:45 | Vizualizări 20

Pe o baltă, un brotăcel filează de departe o musculiţă. Musculiţa stă şi ea acolo, agăţată de un pai, mai să-şi ude aripile atât de mult, încât aproape nu mai poate ieşi din baltă. Broscoiul o filează bine. Undeva, o ţânţărică face patinaj acvatic: în stânga şi în dreapta… Un ţânţărel, topit de dragoste, se […]