Cuvinte duhovnicești

Halloween - „sărbătoare” cu origini păgâne şi ritualuri satanice

2018-10-30 19:31:09 | Vizualizări 266

Orice eveniment și mai ales orice sărbătoare, pentru a-i înțelege importanța și folosul, e bine să mergem până la origine, să vedem începuturile și mai apoi, cursul ei în istorie, cum și de ce a ajuns până la noi. Pornind de la acest gând sugestiv și având în fața noastră extinderea de la an la […]

Când Dumnezeu îți pune în inimă un gând bun, ai grijă și împlinește-l cât mai repede

2018-10-05 09:14:38 | Vizualizări 100

Îndată ce i-a fost dată bucăţica, satana a intrat în Iuda, iar Iisus i-a mai zis apoi lui Iuda doar atât: „Ce vrei să faci, fă repede!”. Fiindcă atunci când vezi că nu mai poţi împiedica o faptă, nu mai doreşti nimic decât să treacă mai repede. Orice amânare este o chinuitoare otravă a întregii […]

Dacă vrem să trăim în mai multă dragoste, trebuie să eliminăm păcatul din noi şi dintre noi

2018-10-05 09:11:10 | Vizualizări 97

– Vedem că în zilele noastre se împuţinează dragostea. Ce putem face fiecare dintre noi ca să reînvie duhul dragostei între fraţi? – Păcatul este realitatea care scade dragostea. Și atunci, dacă vrem să avem mai multă dragoste, trebuie să începem să eliminăm păcatul. Păcatul ne separă de Dumnezeu, iar Dumnezeu este dragoste. Deci separarea de […]

Toţi cei care au intrat în Rai, au petrecut această viaţă muceniceşte şi nevoinţe duhovniceşti

2018-10-02 06:28:19 | Vizualizări 82

Fericit este omul care are nădejde vie în Dumnezeu, căci prin aceasta arată credinţă, încredere, slavă şi cinste pe care le aduce Acestuia. Şi atunci Dumnezeu, îndatorat fiind, îi poartă de grijă. Atunci se împlineşte spusa din Evanghelie: „fie ţie după credinţa ta“. Dar, din nefericire, ne vin ispite care ne pricinuiesc întunecare adâncă, iar soarele luminos […]

Când suferim noi, suferă şi Hristos

2018-10-02 06:25:34 | Vizualizări 36

Mântuitorul Hristos, având toate afectele noastre omeneşti, adică toate aceste neputinţe ale trupului – înfometarea, şi frigul, şi setea – a fost sensibil la suferinţa umană, la nevoile noastre. A fost sensibil când cineva era bolnav, şi îl vindeca. De cele mai multe ori Mântuitorul făcea apel la credinţă. Uneori însă, dacă cineva era foarte bolnav, nici nu-l […]

Pomenirea Sfântului Cneaz Alexandru Nevski sau de ce cinstim un sfânt rus

2018-09-13 10:12:45 | Vizualizări 67

Printre sfinții pe care îi întâlnim pomeniți pe 30 august / 12 septembrie, este și Sfântul Binecredincios Kneaz Alexandru Nevschi, un sfânt de naționalitate rus, căruia i se face pomenire, ca amintire a mutării cinstitelor sale moaște în anul 1724, din orașul Vladimir în Petergurg. De ce am ales să vorbesc anume de acest sfânt […]

Tinerii întotdeauna să ceară sfat părinţilor şi duhovnicului privind criteriile de alegere a partenerului de viaţă

2018-09-06 07:31:12 | Vizualizări 78

Între tinerii creştini trebuie să existe o prietenie curată şi sinceră, bazată pe unitate de gândire şi simţire, pe compatibilitatea de trăire, nu pe calcule mercantile. O prietenie adevărată este o relaţie de construire şi autoconstruire, în care fiecare dintre cei doi îşi descoperă culmile personalităţii sale, în speranţa unei prietenii împlinite. Fiecare primeşte şi dăruieşte, fără a avea sentimentul că se sărăceşte pe sine, ci având convingerea că se înnobilează şi că se îmbogăţeşte şi pe sine, şi pe celălalt, într-un dialog sincer […]

De ce ortodocşii se închină icoanelor?

2018-09-06 07:21:44 | Vizualizări 92

Cuvântul „icoană” vine din grecescul „εικον”, care se traduce prin „chip, reprezentare” a ceva. Astfel,  icoana este o reprezentare grafică a unui „prototip”, care poate fi o persoană, o faptă sau un adevăr,  ea nefiind nimic în sine, ci doar o metodă de relaţionare cu „prototipul”, asemenea unei fotografii care ne aduce aminte de o […]

Cum se cunosc cu adevărat icoanele ortodoxe ale Maicii Domnului

2018-08-30 07:56:51 | Vizualizări 149

Mi-ai pus lângă scrisoare o imagine de femeie care e răspândită în popor sub numele Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Imaginea înfăţişează o femeie tânără, veselă, cu părul revărsat pe umeri, cu faţa durdulie, cu buzele rumenite, cu hainele pestriţe. Fără prunc în braţe. Ai văzut şi singur că este o imagine ne-ortodoxă a Maicii Domnului, […]

Prin osteneală și nevoință duhovnicească, sufletul se face iarăşi palat al curăţiei şi al fecioriei

2018-08-30 07:45:35 | Vizualizări 99

Pocăinţa şi Sfânta Taină a Mărturisirii vindecă rănile sufleteşti. Inspirată de Mângâietorul şi însoţită de suspine şi neîncetate păreri de rău, pocăinţa mistuie patimile. Astfel, pe deplin vindecat, omul „dobândeşte neprihănirea”, precum ne încredinţează Cuviosul Nichita Stithatul: „Să nu zici în inima ta: îmi este cu neputinţă să dobândesc de acum înainte curăţia fecioriei, după […]