Cuvinte duhovnicești

Cuvântul Crucii, pentru cei ce pier este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu

2020-09-26 19:33:20 | Vizualizări 1

În fiecare an pe data de 14/27 septembrie, creștinii-ortodocși prăznuiesc Înălțarea Sfintei Cruci, sărbătoare ce face parte din salba duhovnicească a Bisericii Ortodoxe, alcătuită din cele 12 Sărbători Împărătești. Aceasta fiind una din cele mai vechi sărbători creștine, întrucât cinstirea Sfintei Cruci începe din timpul Apostolilor. Drept argument în această privință avem cuvintele Sfântului Apostol Pavel scrise […]

Smerenia îţi uşurează întristările şi necazurile

2020-09-24 08:54:30 | Vizualizări 15

Sufletul trăieşte pe pământ şi iubeşte frumuseţea pământului; iubeşte cerul şi soarele, iubeşte grădinile frumoase, marea şi râurile, pădurile şi câmpiile; iubeşte sufletul şi muzica şi toate aceste lucruri pământeşti desfătează sufletul. Dar când cunoaşte pe Domnul nostru Iisus Hristos, atunci nu mai vrea să vadă nimic pământesc.

Dacă ai o stare duhovnicească bună, poţi simţi ce fel de duh este în jurul tău

2020-09-23 13:43:45 | Vizualizări 78

Stareţul Iosif îi spunea părintelui Efrem: „Dacă mergi într-o casă şi ai o stare duhovnicească bună, poţi simţi ce fel de duh se află în acea casă. Adică dacă există duh de rugăciune, duh de înfrânare, duh de nevoinţă sau duhul răpirii, al minciunii, al lăcomiei, al vrăjitoriei…”.

Mediul virtual e o barieră în calea legăturii autentice cu Domnul şi cu aproapele

2020-09-22 13:27:36 | Vizualizări 83

-Trăim vremuri tulburi, în care suntem bulversaţi de informaţiile din jur. Ne e greu să ne ţinem mintea la rugăciune. Nu ştiu să mai fi auzit vreodată atât de multe păreri şi ştiri pe un singur subiect. Cum faceţi faţă avalanşei de informaţii? –Când am intrat în Biserică, acum douăzeci și ceva de ani, am […]

Sfinţii Ioachim şi Ana, cea mai sfântă pereche de pe pământ

2020-09-22 13:00:03 | Vizualizări 23

De mic copil aveam mare evlavie la Sfinţii Ioachim şi Ana. Chiar am spus cuiva, că atunci când mă vor face călugăr, aş vrea să-mi pună numele de Ioachim. Cât de mult le datorăm! Sfinţii Ioachim şi Ana sunt perechea cea mai nepătimaşă care a existat vreodată. Nu au avut deloc cugetare trupească. Dumnezeu aşa l-a plăsmuit […]

Minunia din Colose a Sfântului Arhanghel Mihail sau cum poartă de grijă Dumnezeu celor credincioşi

2020-09-19 16:04:06 | Vizualizări 22

În ziua de 6/19 septembrie, a fiecărui an, Biserica Ortodoxă face amintită săvârşirea Minunii din Colose de Sfântului Arhanghel Mihail. În sinaxarul acestei  zile găsim relatate următoarele: „Oraşul Colose, din Frigia – Turcia de astăzi – a fost locul unei înfloritoare comunităţi creştine, pentru că aici Evanghelia lui Hristos a fost vestită de Sfinţii Apostoli […]

Povestire din Everghitinos, despre pustnicul ce batjocorea pe diavol

2020-09-17 12:02:43 | Vizualizări 40

Era un pustnic în părţile Iordanului, nevoindu-se de mulţi ani, care, fiind acoperit de Dumnezeu, nu primea asuprelile vrăjmaşului, ci, în scurt, nu era ispitit. Şi, pentru aceasta, defăima pe satana şi-l ocăra către toţi cei ce veneau la el pentru folos, zicând că nimic este şi nimic nu poate faţă de cei nevoitori, de […]

Două căi ne stau înainte: calea vieţii şi calea morţi, noi alegem pe care mergem

2020-09-17 10:02:12 | Vizualizări 23

Două căi ne stau înainte: calea vieţii şi calea morţii; iar omului i-a fost lăsată libertatea de a alege pe una ori pe cealaltă – să meargă pe calea vieţii sau pe calea morţii. Unde e frică de Dumnezeu, acolo e suire spre virtute; iar unde este nepăsare şi nefrică, acolo este pogorâre spre nelegiuire. […]

Dacă dragostea lui Dumnezeu sălăşluieşte în noi, vom avea putere să biruim orice răutate

2020-09-16 14:55:40 | Vizualizări 42

Ce este muritor se va preface în veşnic şi ce este putred în neputred, că trupul nostru, care a avut parte de nemurire, va fi din nou în starea de la început, va trece în materie înduhovnicită, independentă de timp sau de spaţiu. Şi ca să fim pregătiţi pentru acea zi – iar pentru noi […]

Dacă crezi că lucrurile se întâmplă datorită sorţii înseamnă că nu crezi în Dumnezeu

2020-09-16 14:45:45 | Vizualizări 51

Ziua în sine este binecuvântată de Dumnezeu. Oare nu înseamnă aceasta că tot ceea ce conţine ea, tot ceea ce s-a petrecut cu noi în decursul ei este după voia lui Dumnezeu? Dacă crezi că lucrurile se întâmplă datorită sorţii înseamnă că nu crezi în Dumnezeu. Iar dacă primim tot ceea ce se întâmplă şi […]