Cuvinte duhovnicești

10 cuvinte de folos de la Sfântul Ierarh Luca, arhiepiescopul Crimeii

2019-06-11 08:57:40 | Vizualizări 23

* Iubiţii mei în Hristos, să facem din toată inimă faptele milostivirii, socotind pierdută ziua în care n-am ajutat pe cineva fie cu vorba bună, fie împărtăşindu-i din inimă necazurile şi suferinţele, fie mijlocind prin rugăciune pentru el înaintea lui Dumnezeu. * Dacă sunteţi jigniţi, prin tăcere şi linişte îl veţi dezarma cu desăvârşire pe […]

Copiii învață de la părinți binele sau răul, pentru toată viața

2019-06-11 08:54:33 | Vizualizări 10

 „Iisus a răspuns: Adevăr vă grăiesc: Nu este nimeni care să-și fi lăsat casă sau frați sau surori sau mamă sau tată sau copii sau țarine pentru Mine și pentru Evanghelie și să nu primească însutit – acum în vremea aceasta de prigoniri – case și frați și surori și mame și copii și țarine; iar […]

De unde apare și neliniștea care provoacă mult rău

2019-06-06 08:59:32 | Vizualizări 17

Părintele Teofan Zăvorâtul mi-a dezvăluit un adevăr foarte important, dat fiind că nicidecum nu puteam să înțeleg, cum să-mi adun gândurile, cum să încetez să fiu distrat și să nu pierd timpul cu tot felul de vise goale. Una din cerințele menționate este să simți în permanență prezența Domnului care este atât de aproape și […]

Despre nenorocirile şi bolile venite din blesteme

2019-06-06 08:56:19 | Vizualizări 36

Multe boli cărora medicii nu le găsesc pricina pot fi din blestem. Cum să găsească medicii blestemul? Odată mi-au adus la Colibă un paralizat. Un bărbat zdravăn nu putea sta jos. Trupul îi era înţepenit ca un lemn. Unul îl ducea în spate, iar altul îl ţinea de picioare. I-am pus două lemne de care […]

Gravitatea urmărilor pe care le poate produce un cuvânt nepotrivit în viața noastră

2019-06-04 10:32:16 | Vizualizări 35

Tulburarea emoțională, de orice fel, este o reacție firească, la fel ca reacția de retragere atunci când atingem din întâmplare un obiect încins, sau când ne apucăm de nas în mijlocul unui miros greu. Gradele de tulburare însă sunt diferite. Gradul de tulburare determină formele de reacție. O reacție vehementă este ceea ce ne pune […]

Când omul este ispitit şi rabdă Domnul îl recompensează cu ce este mai important pentru renaşterea sufletului

2019-06-04 10:25:57 | Vizualizări 47

Ce sa facem atunci când suntem ispitiţi? Dacă ispita vine la om înseamnă că este cu voia Domnului. Cu ce scop? Domnul zice: „Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre” (Lc. 21, 19) şi „Cel ce va răbda până în sfârşit, acela se va mântui” (Mt. 10, 22). Atunci când omul este ispitit şi rabdă […]

Să ne lipim de Dumnezeu, ca şi Ioan Teologul de pieptul lui Hristos

2019-05-21 12:06:54 | Vizualizări 40

Câte poeme minunate, câte tablouri sfinte, câte predici ziditoare s-au înălţat spre cer şi au umezit ochii a mii şi mii de oameni, pornind de la dumnezeiescul moment, când Sfântul Apostol Ioan, la Cina de taină s-a rezemat de pieptul Mântuitorului! Binecuvântat să fie Domnul, Care, dacă a îngăduit, pentru împlinirea Scripturilor, să fie un fiu al […]

Nu murim când murim, ci murim când nu mai iubim

2019-05-21 12:02:55 | Vizualizări 20

Astăzi am mers în pădure și am strâns un copac în brațe scoțând din desagă tăcerea mea…. I-am dăruit plânsul neplâns și râsul nerâs. Cuvântul nerostit și gândul scormonit. L-am privit, l-am mângâiat, l-am rugat să mă cuprindă în brațe și să…tacă în tăcerea mea. Să nu mai promită nimic niciodată, ci doar să fie, […]

Despre puterea rugăciunii făcute în faţa unei icoane

2019-04-18 10:05:18 | Vizualizări 70

Pe măsură ce începi a te ruga în duh și adevăr înaintea unei sfinte icoane – de pildă, a Mântuitorului – așa încât dacă credința ta în prezența celui zugrăvit în icoană ajunge până la a-L vedea viu pe acesta, aceasta chiar se întâmplă, prin har, cu adevărat.

Ce se întâmplă cu omul care nu trăiește cele dumnezeiești?

2019-04-18 10:01:37 | Vizualizări 48

Să aveţi neîncetat pomenirea lui Dumnezeu. Astfel, mintea voastră va dobândi tărie. Tăria minţii vine din trezvie. Trezvia este dragostea pentru Dumnezeu. Este să ai întotdeauna în mintea şi în inima ta pe Hristos, chiar şi când te îndeletniceşti cu alte treburi. Este nevoie de dragoste către Hristos, de ardoare. Pomenirea morţii o vei dobândi […]