Cuvinte duhovnicești

Pomenirea Sfântului Cneaz Alexandru Nevski sau de ce cinstim un sfânt rus

2018-09-13 10:12:45 | Vizualizări 25

Printre sfinții pe care îi întâlnim pomeniți pe 30 august / 12 septembrie, este și Sfântul Binecredincios Kneaz Alexandru Nevschi, un sfânt de naționalitate rus, căruia i se face pomenire, ca amintire a mutării cinstitelor sale moaște în anul 1724, din orașul Vladimir în Petergurg. De ce am ales să vorbesc anume de acest sfânt […]

Tinerii întotdeauna să ceară sfat părinţilor şi duhovnicului privind criteriile de alegere a partenerului de viaţă

2018-09-06 07:31:12 | Vizualizări 35

Între tinerii creştini trebuie să existe o prietenie curată şi sinceră, bazată pe unitate de gândire şi simţire, pe compatibilitatea de trăire, nu pe calcule mercantile. O prietenie adevărată este o relaţie de construire şi autoconstruire, în care fiecare dintre cei doi îşi descoperă culmile personalităţii sale, în speranţa unei prietenii împlinite. Fiecare primeşte şi dăruieşte, fără a avea sentimentul că se sărăceşte pe sine, ci având convingerea că se înnobilează şi că se îmbogăţeşte şi pe sine, şi pe celălalt, într-un dialog sincer […]

De ce ortodocşii se închină icoanelor?

2018-09-06 07:21:44 | Vizualizări 46

Cuvântul „icoană” vine din grecescul „εικον”, care se traduce prin „chip, reprezentare” a ceva. Astfel,  icoana este o reprezentare grafică a unui „prototip”, care poate fi o persoană, o faptă sau un adevăr,  ea nefiind nimic în sine, ci doar o metodă de relaţionare cu „prototipul”, asemenea unei fotografii care ne aduce aminte de o […]

Cum se cunosc cu adevărat icoanele ortodoxe ale Maicii Domnului

2018-08-30 07:56:51 | Vizualizări 98

Mi-ai pus lângă scrisoare o imagine de femeie care e răspândită în popor sub numele Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Imaginea înfăţişează o femeie tânără, veselă, cu părul revărsat pe umeri, cu faţa durdulie, cu buzele rumenite, cu hainele pestriţe. Fără prunc în braţe. Ai văzut şi singur că este o imagine ne-ortodoxă a Maicii Domnului, […]

Prin osteneală și nevoință duhovnicească, sufletul se face iarăşi palat al curăţiei şi al fecioriei

2018-08-30 07:45:35 | Vizualizări 65

Pocăinţa şi Sfânta Taină a Mărturisirii vindecă rănile sufleteşti. Inspirată de Mângâietorul şi însoţită de suspine şi neîncetate păreri de rău, pocăinţa mistuie patimile. Astfel, pe deplin vindecat, omul „dobândeşte neprihănirea”, precum ne încredinţează Cuviosul Nichita Stithatul: „Să nu zici în inima ta: îmi este cu neputinţă să dobândesc de acum înainte curăţia fecioriei, după […]

Adormirii Maicii Domnului ne învaţă să biruim păcatul ce sălăşluieşte întru noi, ca să nu ne mai temem de moarte

2018-08-27 19:26:03 | Vizualizări 44

Deşi  s-ar părea că praznicul Adormirii Maicii Domnului ne întristează şi ne umple de lacrimi, pentru că ne întâlnim cu moartea, totuşi Sfânta Biserică este îmbrăcată în această zi în haine de sărbătoare, se bucură şi se veseleşte, chemându-ne să ne bucurăm şi să ne veselim. De ce trebuie în ziua Adormirii Maicii Domnului, să ne […]

Să cerem de la Maica Domnului ca prin adormirea ei să adoarmă în noi, dea pururi, toată răutatea păcatului

2018-08-27 19:23:23 | Vizualizări 138

Iubiţii întru Hristos fraţi şi surori, Întotdeauna noi creştinii ortodocşi trebuie să aducem cuvinte de laudă Maicii Domnului, dar mai cu seamă atunci când biserica cinsteşte prin slujbele ei un eveniment sau o întâmplare legată de viaţa Maicii Domnului – mama noastră cea bună. În scrierile și învățăturile Sfinților Părinți găsim cuvinte de laudă şi […]

Trebuie să cunoaştem şiretlicurile diavolului ca să le putem birui

2018-08-22 12:59:54 | Vizualizări 58

Sunt multe şiretlicurile diavolului, adică felurile în care încearcă să-i prindă pe cei nelucrători şi trândavi. Trebuie să le cunoaştem foarte bine, ca să ne ferim de capcanele pe care ni le întinde şi de prilejurile de-a cădea în ispită şi să nu-i lăsăm nici o poartă deschisă. Limba noastră trebuie să fie neşovăitoare, privirea […]

Ecoul – o pildă pentru viaţa duhovnicească

2018-08-22 12:53:41 | Vizualizări 31

Aflându-se în excursie pe munte, o tânără familie a poposit într-o cabană de la marginea unei văi. Băiatul cel mic, supărat pe fratele său, s-a dus în spatele cabanei şi a strigat de ciudă: „Te urăsc!” Dar, imediat, un glas puternic i-a răspuns: „Te urăsc, te urăsc…!”. Speriat, copilul a alergat în casă şi i-a […]

Dacă vom fi cu Hristos, niciun necaz nu ne va tulbura, iar bucuria va umple inima noastră

2018-08-21 07:59:05 | Vizualizări 59

Marea pe care pluteau ucenicii în timpul furtunii este marea vieţii, este lumea aceasta, este viata care ne înconjoară, cu valurile, necazurile, nevoile şi ispitele ei… Ucenicii pluteau pe mare, iar în jurul lor s-a dezlănţuit furtuna. Aşa şi noi, plutind pe marea vieţii, suntem împresuraţi de valurile necazurilor şi ale ispitelor, care vin asupra omului de […]