Cuvinte duhovnicești

Punând la îndoială puterea Sfintelor Taine de a ne vindeca, îl batjocurim pe Dumnezeu şi hulim Duhul sfânt

2020-03-24 09:07:37 | Vizualizări 70

Biserica noastră, de mai bine de două milenii, transmite harul prin Sfintele Taine, prin modul omenesc atât de cunoscut și binecuvântat, spre vindecarea sufletului și a trupului. Niciodată nu și-a pus problema cu logica îndoielii și a lipsei de evlavie pe care o trăim acum. Este posibil ca împărtășirea cu Dumnezeu să devină pricină de […]

Vremurile sunt grele, tocmai de aceea se cuvine a avea credinţă şi nădejde mai mare în Dumnezeu ca oricând

2020-03-24 09:04:07 | Vizualizări 36

În lume, în acest moment, un singur subiect alimentează toate conversațiile: coronavirusul. Atrage atenția până în punctul de a fi uitate alte flageluri atât de dramatice și de a ascunde altele, precum ar fi noua criză economică în care ne afundăm sau invazia imigranților. Nu vă temeți, nu voi lătra și eu cu lupii. Vremurile […]

Calea către dragoste trece prin frica de Dumnezeu

2020-03-20 12:10:15 | Vizualizări 39

Avem nevoie să învăţăm iubirea de Dumnezeu, iar prin Dumnezeu şi iubirea de aproapele, pentru că numai această dragoste este creştinească. Iar pentru asta trebuie să începem cu frica de Dumnezeu. Dacă credinţa începe cu pocăinţa, calea către dragoste trece prin frica de Dumnezeu. Dacă vrei să ajungi la limanul dragostei, ia-ţi drept cârmaci frica […]

Îl avem conducător pe Hristos, cel care a biruit toate bolile şi moarte

2020-03-20 09:47:45 | Vizualizări 44

Luaţi aminte la nepăsare atât în ce priveşte ru­găciunea, cât şi gânduri; de asemenea şi la moleşeala în nevoinţa privegherii. Nu fiţi nepăsători, fiii mei, deoarece nepasărea este un rău foarte mare; este născatoarea tuturor plăcerilor josnice, înaintemergătoare a iadului şi pricina înrobirii celei cumplite. Nu dormitaţi cu somnul trândăviei, fiindcă diavolul e treaz şi ţine în mâna […]

Ne-a mai dat Dumnezeu încă o şansă de pocăinţă şi un motiv serios de a posti şi a ne ruga

2020-03-19 10:05:20 | Vizualizări 23

O ucenică a Părintelui Arsenie (Acuzatul ZEK 18376) descrie în memoriile despre părintele său duhovnicesc, atmosfera din Rusia dinaintea Revoluției din 1917: „La școală erau copii din toate categoriile, bogați și săraci, copii de polițiști și agricultori. Cu toate diferențele dintre ei, cu toții căutau ceva nou, ceva de avangardă. Se lepădau de orice lucru tradițional și „învechit”, înjurau […]

„Fericiţi cei curaţi cu inima”, nu cei curaţi cu mâinele

2020-03-19 10:03:08 | Vizualizări 22

Găsim în evanghelie un moment când: „fariseii și cărturarii – înaintașii șovinilor și scriitorilor estetici moderni – s-au apropiat de Iisus și I-au spus dojenitor: Pentru ce ucenicii tăi nu umblă după predania bătrânilor, ci cu mâinile nespălate mănâncă pâine?” (Mc. 7, 5). Iar Mântuitorul le răspunse în mânia Sa îndreptățită, dând același răspuns fariseilor de acum […]

Drumul către Hristos se dovedește a fi greu și plin de piedici

2020-03-18 12:49:13 | Vizualizări 17

Adeseori părăsim lupta la jumătate, deoarece drumul către Hristos se dovedește a fi greu și plin de piedici: o mulțime de bariere, mormane de pietre, pante abrupte, desișuri de nepă­truns… Unii încearcă să se lupte, dar peste tot, la orice pas, sunt greutăți și ispite. Elanul scade, de undeva apare și cople­șește mintea gândul cumplit și […]

Banii pentru „zile negre”

2020-03-18 12:29:47 | Vizualizări 25

Am găsit undeva următoarea povestire a unui ascet de demult: „Mult m-am trudit şi am lucrat, dar bani nu am adunat; ceea ce îmi rămâne, de obicei, împart totul la săraci. Însă odată mi-a venit următorul gând: „Ce se va întâmpla când voi îmbătrâni şi mă voi îmbolnăvi? Cine mă va ajuta şi mă va […]

Rugăciune pentru încetarea noii epidemii (coronavirus)

2020-03-17 10:38:20 | Vizualizări 214

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală molipsitoare, această epidemie, precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David. Doamne, Tu Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire […]

Avem de dat un examen numit Coronavirus, trebuie să-l dăm

2020-03-17 10:35:37 | Vizualizări 38

În virtutea bunei orânduieli, noi, biserica – slujitorii și credincioșii, respectăm măsurile pentru combaterea epidemiei coronavirusului și ne conformăm regulilor de igienă și sănătate publică transmise de autorități, însă nu încetăm săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii. Căci Sfânta Liturghie este slujită și va fi slujită în forme adecvate situației, în duhul eshatologic al creștinilor din vechime. Atunci când va […]