Cuvinte duhovnicești

Pe Dumnezeu cel mai bine îl cunoaștem prin rugăciune

2016-12-01 09:36:39 | Vizualizări 584

Rugăciunea are darul de a picura în suflet neîncetatul izvor al bucuriei. Sufletul din care nu se înalță spre cer glas de rugăciune este asemenea unei case pustii, plină de păianjeni, locuită de păsările întunericului. Un suflet care nu știe să se roage, nu va ști cei fericirea, chiar dacă va avea toate bogățiile lumii […]

Să fugim de primejdiile păcătoase

2016-11-30 08:20:48 | Vizualizări 493

Să căutăm cu tot dinadinsul să fugim de împrejurările care ne duc la păcat, căci dacă fugi de acestea nu cazi nici în păcat. Fugi, dar, frate, de priveliștile cele rele, de vorbirea și întovărășirea cu cei fără rînduială și, mai cu seamă, fugi de vorba și prietenia cu oamenii cu care ai păcătuit trupește; fiindcă, […]

Ferește-te de rău și fă binele, sau ce înseamnă adevărata pocăință

2016-11-30 07:48:42 | Vizualizări 631

Pocăință adevărată, frate înseamnă nu doar o oarecare părere de rău pentru păcate și povedirea acestora la duhovnicul tău. Pocăința adevărată este îndelungată, este însoțită de multă osteneală, dar care aduce și multă bucurie și răsplată de la Dumnezeu. Pocăință adevărată înseamnă  să tai vlăstarii și ramurile păcatului, înfrînîndu-te cu hotărîre de la păcat, să-ți […]

Evanghelistul Matei – exemplu desăvîrșit de al urma pe Hristos

2016-11-29 09:30:06 | Vizualizări 957

În pliada de sfinți a Bisericii Ortodoxe întîlnim sfinții care nu au lăsat Bisericii lucrări scrise cu învățătură folositoare pentru mîntuirea sufletului, dar însuși viața lor e o lucrare plină de duh care poate fi urmată. Sunt însă și sfinți care au lăsat Bisericii ca o podoabă, atît exemplul vieții lor plină de sfințenie, cît […]

Îndemn duhovnicesc la începutul Postului Naşterii Domnului

2016-11-29 04:01:40 | Vizualizări 779

Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori, iată-ne ajunşi din nou într-o perioadă folositoare pentru suflet şi plină de bucurie duhovnicească, perioada postului Naşterii Domnului. De aceea, prin dragostea părintească şi grija arhierească ce v-o port, vin la începutul acestui post, ca şi la celelalte posturi de altfel, cu îndemn creştinesc şi părintesc. Chiar dacă îndemnăm […]

Cuviosul Paisie Velicicovschi – făclie aprinsă pentru toți

2016-11-28 20:05:55 | Vizualizări 510

Iubiţi credincioşi, Cuviosul Paisie de la Neamţ a fost cel mai iscusit stareţ al mânăstirilor româneşti din secolul XVIII până în zilele noastre. Personalitatea lui de mare stareţ s-a impus în toate ţările ortodoxe, fiind pentru toţi creștinii din vremea sa, dar mai ales pentru monahii din obştea sa, dascăl, povăţuitor, duhovnic şi rugător neadormit către […]

Sfîntul Grigore Palama – trăitor şi îndemnător al rugăciunii adevărate

2016-11-27 10:00:20 | Vizualizări 753

Toată opera Sfântului Grigorie Palama e centrată pe rugăciunea neîncetată a minţii în inimă; viaţa însăşi a lui a fost o rugăciune neîncetată. Sfântul Grigorie Palama a experimentat pe viu isihia şi cunoaşterea lui Dumnezeu ce vin prin rugăciunea lui Iisus. Problema rugăciunii neîncetate este abordată în toate scrierile sale, căci rugăciunea e izvorul vieţii […]

Dacă vrei să intri în rai, trebuie să ai milă de aproapele tău, sau ce ne învață pilda cu samarineanul milostiv

2016-11-27 09:37:39 | Vizualizări 615

Au trecut aproape 2000 de ani, de când Mântuitorul nostru Iisus Hristos a istorisit parabola aceasta a omului căzut între tâlhari. Şi totuşi de atunci şi până astăzi, o mulţime de oameni au căzut şi cad mereu între tâlharii nu numai trupeşti, ci şi sufleteşti. Înțelesurile evangheliei cu samarineanul milostiv sunt profunde, de aceea trebuie […]

Sfîntul Ioan Gură de Aur - neîntrecutul predicator, miluitor, rugător și împlinitor a cuvîntului evanghelic

2016-11-26 16:00:17 | Vizualizări 469

Sfîntul Ioan, dascălul pocăinței și Gura cea de Aur a Ortodoxiei, în toată viața sa pămîntească a stralucit în faptele cele bune. De cînd s-a născut el s-a arătat a fi o lumină pentru toți cei din jur. Ascultator și cu o neobișnuită dragoste pentru învățătură, el a urmat cursurile celor mai importante școli ale vremii. Încă de […]

Sfîntul Mare Mucenic Mina, ajutătorul celor păgubiți

2016-11-24 10:51:52 | Vizualizări 689

Sfîntul Mucenic Mina era egiptean de neam iar cu credinţa creştin şi cu slujba ostaş, În acele timpuri domneau Diocleţian şi Maximian, împăraţi păgâni, care au dat poruncă în toate părţile ca, creştinii care nu se vor închina idolilor, să fie munciţi şi omorâţi toţi. Sfîntul Mina, nevrînd să privească cum se cinstesc idolii cei […]