Editoriale și interviuri

Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat protopopului circumscripției Ungheni Preacucernicului Protoiereu, Bartolomeu TURTUREANU, cu ocazia sărbătoririi sfîntului ocrotitor

2017-06-24 07:40:39 | Vizualizări 34

Preacucernice Părinte Protopop, Prăznuirea Sfîntului Apostol Bartolomeu, ocrotitorul ceresc al Preacucerniciei Voastre, îmi oferă deosebitul prilej de a Vă adresa cele mai sincere felicitări şi urări de pace și bunăstare, har și bună sporire în tot lucrul binecuvîntat pe care-l faceți spre binele şi buna orînduire a activităților Bisericești și celor extrabisericești din cuprinsul Protopopiatului […]

Sfânta Fericita Agafia de la Cușelăuca – mijlocitoarea noastră cerească și prietenă duhovnciască

2017-06-22 11:44:06 | Vizualizări 91

Sfântul proorocul David într-unul din psalmi zice: „Minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi.” Unul dintre acești sfinți, în care Dumnezeu și-a arătat, și-și mai arată harul și sfințenia Sa, este și Sfânta Fericita Agafia de la Cușelăuca. Cuviosul Iustin Popovici zice: „Viața oricărui sfânt este defapt, la o scară mai mică, continuarea vieții pământești a […]

Orice plăcere se plătește cu durere sau câte ceva despre tinerețea petrecută în păcat

2017-06-20 06:37:21 | Vizualizări 1166

Majoritatea oamenilor,mai ales atunci când sunt tineri, cad ușor pradă, la multe dezmerdări trupești. E firesc, ar zice unii că, anume la tinerețe să te îndulcești din toate plăcerile, că doar avem, ar zice mai departe, și o vorbă în această privință: trăiește-ți tinerețea. Da, e în firescul firii umane că, anume la tinerețe, poți […]

Cât de important este ca mintea și inima noastră să fie curată

2017-06-13 15:46:48 | Vizualizări 474

În cuprinsul Sfintelor Evanghelii observăm că Hristos, pentru ai înțelepți pe ucenici, dar și pe ceilalți ascultători ai lui, cât și pentru faptul de a se face mai înțeles, le spune adesea pilde pline de învățătură. După acest model, și Sfinții Părinți în cărțile și cuvântările lor de învățătură spuneau adesea pilde cu tâlc duhovnicesc. […]

Îndemnul părintesc al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, la începutul postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel

2017-06-12 10:29:09 | Vizualizări 385

Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori O bună parte dintre credincioşi, cînd vine vorba despre sfintele posturi, cea mai mare atenţie o acordă doar Postului Mare. Această neglijenţă faţă de posturi e din motivul că, majoritatea nu cunosc şi nici nu prea vor să cunoască, folosul postului. De aceea, aşa cum spune Sfîntul Ierarh Ioan […]

Orice îndepărtare de la faptele cele bune şi de la poruncile evanghelice, sunt paşi făcuţi spre rătăcire

2017-06-09 06:06:21 | Vizualizări 48

Iubiţii mei fii şi fice duhovniceşti, din sfintele cărţi ale Sfinţilor Părinţi aflăm că, Mântuitorul cu ştiinţa Sa dumnezeiască vedea şi vede întreg viitorul Bisericii pe care o întemeiase pe pământ. În Atotştiinţa şi Atotputernicia Sa, El vedea şi vede, cum Evanghelia Sa se va vesti până la marginile pământului, cum idolii se vor prăbuşi, cum […]

„Fecioria” – comoara fiecărei fete!

2017-06-02 13:15:34 | Vizualizări 52

În zilele noastre, fecioria nu este atît de importantă în viața tinerilor ( doar a unora), deşi ei greșesc cu acest lucru. Fecioria este cel mai frumos lucru… O fecioară, este ca o carte cu file albe neatinsă de nimeni. Dar în același timp și înțeleaptă și un exemplu pentru toți.

Icoana Maicii Domnului „Potir Nesecat” – izvor de vindecare a celor stăpâniţi de boala beţiei

2017-05-18 14:31:59 | Vizualizări 60

„Potirul Nesecat” este o icoana făcătoare de minuni a Maica Domnului. Această Sfântă Icoană este socotită grabnic ajutatoare a celor împătimiţi de boala beţiei, dar mai nou este socotită şi izbăvitoare a celor stăpâniţi de patima fumatului şi a narcomaniei. Icoana se află în Biserica Acoperământul Maicii Domnului, din Mănăstirea de călugări din Serpuhov (regiunea […]

Dumnezeu nu rămîne dator!

2017-05-15 09:15:47 | Vizualizări 134

Dumnezeu niciodată nu rămîne dator! Va îndemn dragi cititori, toate bune pe care le faceți, să fie pentru Dumnezeu! Faptele Dvs să nu fie pentru oameni, pentru mîndrie, din egoism sau pentru cîștig. Intenția pentru finalul oricărei acțiuni, trebuie să fie spre slava lui Dumnezeu. În felul acesta, Dvs îl obligați pe Dumnezeu, că ,,El”, […]

Sfântul Amfilohie de la Poceaev – ajutătorul tuturor celor necăjiți și făcător de multe minuni

2017-05-15 09:10:18 | Vizualizări 51

Sfântul Amfilohie (1897 – 1971), care a primit la botez numele Iacov, la călugărie pe cel de Iosif, iar ca schimonah: Amfilohie, este unul dintre Cuvioșii Taumaturgi fără de arginți ai zilelor noastre, viețuitor în Ucraina în sec. XX. Priceput la vindecarea luxațiilor, iubitor de natură, izgonitor de demoni și rugător pentru toți cei care […]