Cuvinte duhovnicești

Dacă suntem pașnici și liniștiți, vom merge în rând cu sfinții și îngerii

2018-04-21 20:00:19 | Vizualizări 19

Sfinții Părinții spun: „Seamănă dragoste, și dragoste vei secera. Seamănă pace, și pace vei culege”. Este cu neputință să dobândim pacea dacă suntem plini de pizmă și răutate. Dacă nu te vei slobozi de aceste însușiri diavolești, atunci cum vei intra în veșnicie? Numai Domnul ne poate schimba. Duhul se contopește cu gândurile. După cum […]

Pacea şi liniştea sufletească o dobândeşti atunci când ierţi şi iubeşti cu adevărat

2018-04-18 10:42:20 | Vizualizări 15

Niciodată nu veți avea pace și liniște sufletească dacă nu veți iubi și ierta ca Hristos. Noi nu știm să ne iertăm, de aceea suferim. Tu, care vii la biserică; tu, care știi că Dumnezeu vrea pace, prin tăcere să dezarmezi pe cel care a pornit cearta, căci din dușman poți să ți-l faci prieten. […]

A fi un creştin adevărat, pentru cei necredincioşi înseamnă că eşti nebun

2018-04-18 10:37:02 | Vizualizări 16

Care sunt adevăraţii nebuni pentru Hristos? Ce e nebunia pentru Hristos? În general creştinii erau socotiţi un fel de nebuni de către păgani şi a fi creştin însemna după ei a fi nebun. Nu există o metodă de nebuneală pentru Hristos. De exemplu, pe aici pe la noi am cunoscut unul care zicea despre el […]

Prin Învierea Sa, Hristos înoieşte întreaga omenire

2018-04-17 12:36:14 | Vizualizări 17

Praznicul Sfintelor Paști reprezintă evenimentul cel mai de seamă în viața liturgică, bisericească și duhovnicească. Paștile înseamnă Învierea lui Hristos, trecerea omului de la moarte la viață, precum și trăirea Harului lui Dumnezeu înlăuntrul unei inimi curățite. Experiența pascală este trăirea atmosferei Învierii. Când sufletul își simte învierea din moartea pe care a suferit-o din pricina patimilor, […]

Păstrând drumul dureros al răstignirii în inima noastră, vom avea şi bucuria Învierii în suflet

2018-04-17 12:33:27 | Vizualizări 12

Bucuria Învierii a venit după durerile Golgotei, după suferinţele Golgotei. Astfel putem păstra, putem zăvorî această bucurie a Învierii în inima noastră doar dacă nu părăsim drumul dureros al Golgotei, al răstignirii. De aceea trebuie să rămânem pe calea Crucii. Mântuitorul Iisus Hristos nu S-a abătut nici o clipă de pe calea Crucii. A suferit toate durerile şi […]

Ca şi Domnul, să bem paharul încercărilor și odată cu înmormântarea Lui să îngropăm toate patimile care ne biruie

2018-04-07 13:17:02 | Vizualizări 41

Hristos n-a murit pentru că Pilat n-a judecat cu dreptate sau pentru că Iuda L-a trădat sau pentru că a căzut în mâinile oamenilor răi. Iisus a murit pentru că trebuia să moară pentru a ne izbăvi din moartea cea veșnică. Cu siguranţă, Pilat are o răspundere pentru ceea ce a făcut, dar Hristos nu a murit pentru […]

Fiecare zi din Săptămâna Patimilor are un înţeles şi un mesaj profund duhovniceşte

2018-04-04 06:40:20 | Vizualizări 107

Iată-ne ajunşi la ultima treaptă a urcuşului duhovnicesc pe care Postul ne-o pune în față: Săptămâna Patimilor sau Săptămâna cea Mare. În timpul ei ne reamintim şi retrăim ultimele zile din viaţa Mântuitorului, cu întreaga lor tensiune şi dramă lăuntrică, într-o stare de sobrietate şi măreţie în acelaşi timp, de tristeţe, dar şi de bucurie, […]

Câteva învățături corecte legate de Taina Sfintei Împărtăşanii, pentru lumea de astăzi

2018-03-30 08:27:02 | Vizualizări 50

După Sfânta Împărtășanie, în ziua aceea putem săruta icoanele sau persoanele apropiate? Cel mai important și practic motiv pentru a nu mai săruta icoanele după Sfânta Împărtășanie este acela că ar fi putut să rămână pe buze o părticică din Trupul și Sângele Domnului, care să nu fi fost înghițită. De aceea este bine să […]

Pentru cei care pleacă din timpul slujbei

2018-03-28 05:55:04 | Vizualizări 92

Să vă spun pentru aceasta un lucru minunat ce am auzit de la un Stareț mare, care era înainte-văzător. Stând el în biserică, îndată ce începeau frații să cânte, vedea ieșind din altar un oarecare îmbrăcat cu haine luminoase, ținând în mâini un vas cu mir și un miruitor cu care miruia pe toți frații […]

Dacă faci avort, vor plăti ceilalţi copii cu boli şi accidente

2018-03-27 07:20:22 | Vizualizări 60

– Părinte, o oarecare femeie de patruzeci de ani, care are copii mari, este însărcinată în luna a treia. Bărbatul ei o amenintă că va divorta dacă nu face avort. – Dacă va face avort, vor plăti ceilalţi copii cu boli şi accidente. Astăzi părinţii îşi omoară copiii prin avorturi şi nu au binecuvântarea lui […]