Cuvinte duhovnicești

Hristos în biserică deschide și azi ochii orbilor din naștere, prin Taine și Învățătura Evangheliei

2020-05-27 08:18:16 | Vizualizări 8

Aseară m-am plimbat puțin și am stat de vorbă cu omul care a fost orb din naștere… Era puțin mai bătrân, cu vreo două milenii doar, și îmi spunea: – Știi, când au venit fariseii, ceea ce m-a uimit cel mai tare a fost că pe ei îi interesa orice, numai faptul că vedeam, că […]

Când omul iubeşte frumuseţea duhovnicească atunci sufletul lui se înfrumuseţează

2020-05-27 08:16:09 | Vizualizări 14

Sufletul ce se minunează de frumuseţile lumii materiale arată că în el trăieşte lumea cea deşartă; de aceea este atras de făptură şi nu de Făcător, de pământ şi nu de Dumnezeu. Nu are importanţă dacă pământul acesta este curat sau are noroiul păcatului. Inima când este atrasă de frumuseţile lumeşti,  care nu sunt păcătoase, […]

Trăim vremuri grele şi pline de multe nefirescuri

2020-05-19 08:18:17 | Vizualizări 69

Trăim vremuri grele și nelalocul lor, căci e nefiresc că nu suntem în biserică, este nefiresc că trebuie să stăm la distanțele acestea care nu sunt ale noastre, este nefiresc că nu ne putem împărtăși la Sfântul Potir, este nefiresc că trebuie să stăm cu mască pe faţă. Nefirescul acesta ridică multe probleme. E drept […]

Au fost multe şi mari persecuţii creştine, dar nu chiar aşa ca cea de acum

2020-05-19 08:08:03 | Vizualizări 109

Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată de 2000 de ani încoace: ceea ce marii împărați romani prigonitori n-au reușit să facă, precum Nero, Domițian, Traian, Adrian, Antonio, Marc-Aureliu, Septimiu-Sever, Maxim Tracul, Deciu, Valerian, Aurelian, Dioclețian și Maximin, Iulian Apostatul… lucrul pe care nu l-au reușit nici sarazinii și selduchizii, iacobinii și bolșevicii, nici regimurile ivite din Marea Revoluție […]

Familia este prin excelenţă un chip al Sfintei Treimi

2020-05-15 10:23:10 | Vizualizări 32

Familia este prin excelenţă celula existenţială a societăţii. Ea are un rol definitoriu în cadrul societăţii, dar şi al Bisericii ca insituţie divino-umană. Familie este prin excelenţă un chip al Sfintei Treimi. Atât soţii, cât şi copii sunt chemaţi să participe la marea taină a comuniunii bazate pe iubire a Sfintei Treimi. Tatăl, mama şi […]

Calculele care şi le fac oamenii în privinţa familiei – planificarea, sunt calcule necreştine

2020-05-15 10:15:58 | Vizualizări 44

Scopurile căsătoriei se văd încă de la creaţie. Întrajutorarea, înmulţirea neamului omenesc sunt scopurile căsătoriei care reies din referatul biblic al creaţiei. Sfântul Apostol Pavel spune că pentru a nu greşi, pentru a nu păcătui fiecare bărbat să-şi aibă soţia sa şi fiecare femeie să-şi aibă soţul ei, de aici reliefându-se un alt scop al […]

Răbdarea şi mulţumirea te face mare în faţa lui Dumnezeu

2020-05-14 11:00:29 | Vizualizări 33

Atunci când vorbim despre răbdare, vorbim despre Iov. Cine a fost Iov? Un om evlavios, care avea mulţi copii şi o mare avere. Numele său era faimos prin părţile Răsăritului. Cu toţii îl cinsteau şi îl apreciau. Dar, dintr-odată, a pierdut totul: şi bogăţia, şi copiii, şi sănătatea. De la fericire a căzut în nefericire şi […]

Profeţii pentru vremurile din urmă

2020-05-13 05:47:11 | Vizualizări 34

În timpurile de la sfârşitul veacurilor se va mântui mai uşor acela care în măsura puterilor sale se va nevoi cu rugăciunea lui Iisus, trecând de la chemarea numelui Fiului lui Dumnezeu la rugaciunea neîncetata. Dacă oamenii din toata lumea, toţi pâna la unul, în acelaşi timp s-ar fi pus în genunchi să se roage măcar […]

Sădeşte în tine virtuţi frumoase, ca să te faci folositor celor din jur

2020-05-07 10:10:03 | Vizualizări 46

La începutul nevoinţei duhovniceşti, sârguieşte-te să sădeşti în tine virtuţi frumoase, ca să te faci folositor şi obştii creştineşti şi să te slăvească la sfârşit Domnul. Să nu ceri cinstire de la oameni. Să nu-ţi câstigi prietenie cu cei mai mari ai lumii, nici să nu dai târcoale caselor unde ştii că oamenii păcătuiesc şi […]

Rolul Psaltirii în viaţa unui credincios

2020-05-01 09:32:47 | Vizualizări 978

Care este rolul Psaltirii în viaţa unui credincios, ştiind că mulţi duhovnici recomandă citirea zilnică a unei catisme? Mai întâi de toate, duhovnicii trebuie să vă cunoască condiţiile de existenţă a creştinilor. Să ştiţi că eu mă mulţumesc dacă cineva citeşte cinci psalmi – căci mă mai întreabă oamenii cum să citească din Psaltire, şi […]