Cuvinte duhovnicești

Tăcerea lui Dumnezeu şi tăcerea omenească

2020-01-21 11:24:34 | Vizualizări 14

Întâlnirea dintre Dumnezeu şi noi în rugăciune statornică întotdeauna duce la tăcere. Trebuie să învăţăm să deosebim două feluri de tăcere: tăcerea lui Dumnezeu şi propria noastră tăcere. Prima, tăcerea lui Dumnezeu, este adesea mai greu de purtat decât refuzul Său, tăcerea absentă despre care am vorbit mai devreme. A doua este tăcerea omului, mai […]

Nu este altă avere mai cinstită decât rugăciunea în toată viaţa oamenilor

2020-01-16 11:15:16 | Vizualizări 20

Rugăciunea este păzitoarea întregii înţelepciuni, pedepsitoare a mâniei, împilare a îngâmfării, curăţire a pomenirilor de rău, surpare a pizmei şi îndreptarea păgânătăţii la vieţuirea creştinească pe calea vieţii. Rugăciunea este virtutea trupurilor, ocârmuire a casei, bună aşezare a cetăţii, tăria împărăţiei, biruinţă în războaie asupra vrăjmaşilor, întemeiere a păcii. Rugăciunea este pecetea fecioriei, credinţa bună a […]

În vremea încercărilor şi a necazurilor să spuneți „Slavă lui Dumnezeu!”

2020-01-16 11:13:25 | Vizualizări 17

În vremea încercărilor şi a necazurilor, atunci când inima este înconjurată, împresurată de gândurile îndoielii, puţinătăţii de suflet, nemulţumirii, cârtirii, trebuie să ne silim a repeta adesea, fără grabă, cu luare aminte, cuvintele „Slavă lui Dumnezeu!”. Cel ce va crede întru simplitatea inimii sfatul înfăţişat aici, şi îl va pune la încercare atunci când se […]

Cuviosul Serafim ne cheamă pe toţi la pocăinţă şi la îndreptarea vieţii, şi a celei personale, şi a celei colective

2020-01-15 10:39:45 | Vizualizări 33

Orcât de multe lucruri s-au întâmplat în lume, amintirea şi evlavia poporului credincios faţă de cuviosul Serafim de la sarov nu s-a schimbat şi nu a slăbit. Ea rămâne a fi ca o făclie luminând din ce în ce mai puternic pe cei credincioşi. În timpul vieţii pământeşti a Cuviosului Serafim se dărâmau oraşe, se […]

Veselia nu este un păcat, ea alungă plictiseala, care aduce deznădejdea

2020-01-15 10:35:30 | Vizualizări 20

Creştinismul experimentat de Cuviosul Serafim de Sarov, e cumva diferit de cel al altor sfinţi orto­docşi. Forma de creştinism a acelora este mai riguroasă, asce­tică, mai plină de duhul pocăinţei, dar cea a părintelui Sera­fim este plină de mângâiere, bucurie, încurajare, dacă nu chiar plină de veselie. Şi atunci, fără a merge pe calea pocăinţei, oamenii […]

Postul stă nu numai în a mânca rar, ci în a mânca puţin

2019-12-31 11:50:31 | Vizualizări 61

Zilele rânduite pentru post îşi au rolul lor bun în lucrarea mântuitoare a sufletului nostru. Să-l urmărim pe Sfântul Serafim de Sarov şi să încercăm să păşim pe căile cele folositoare ale postului trupesc şi sufletesc… „Postul stă nu numai în a mânca rar, ci în a mânca puţin; şi nu numai în a mânca […]

Dumnezeu nu este o ecuaţie sau o demonstraţie matematică

2019-12-26 07:53:40 | Vizualizări 75

Cu câţiva ani în urmă am fost abordat de un student. Foarte şovăielnic, dar cu intensitatea unui căutător înflăcărat, mi-a spus că e ateu, dar cu toate acestea ar vrea să creadă, însă nu putea. De mulţi ani încerca şi căuta răspunsuri, însă fără rost. A vorbit cu profesori şi cu oameni instruiţi, dar setea […]

Tu ştii cine eşti cu adevărat?

2019-12-26 07:43:30 | Vizualizări 46

De câte ori ai minţit că ai fost bine? Nu medicamentele ne ţin în viaţă, ci dragostea pe care o primim şi o oferim… O relaţie sănătoasă este cea tratată cu iubire, respect şi înţelegere, zi de zi. Nu aştepta ziua de mâine să trăieşti emoţia pe care o poţi trăi astăzi. Nu aştepta o […]

Sfânta Mare Muceniţă Varvara – mireasa lui Hristos

2019-12-17 10:54:24 | Vizualizări 59

Fică a unui om de neam bogat, Varvara a fost închisă într-un turn cu palate, alături de femei purtătoare de grijă, pentru ca nimeni să nu îi vadă chipul cel frumos. Fecioara se mângâia privind la zidirea lui Dumnezeu.Slujnicele îi spuneau că acestea sunt zidite de zei, dar tânăra se îndoia de aceasta, căci Duhul Sfânt […]

Infernul este durerea celor ce nu pot iubi

2019-12-17 10:19:16 | Vizualizări 71

Dostoievski spunea că infernul este „durerea celor ce nu pot iubi”. Eu cred că aici e vorba și de neviolarea libertății lor. Sfântul Isaac Sirul zice: „Să nu vă închipuiți că în iad Dumnezeu nu iubește, dar iubirea lucrează în diferite chipuri”. Între noi fie vorba, eu cred că oamenii care vorbesc cel mai mult […]