Cuvinte duhovnicești

Vârsta adolescenţei este cea mai importantă dintre vârste

2018-06-20 08:02:24 | Vizualizări 36

Vârsta adolescenţei este cea mai importantă dintre vârste, pentru că aşa cum se comportă cineva de-a lungul ei, tot aşa îşi va petrece şi viaţa, şi din acest motiv, este nevoie de o purtare de grijă susţinută. Şi dacă aceasră vârstă ar ajunge bună sau rea doar pentru ea însăşi, virtuţile şi răutăţile ei ar […]

Cel ce cugetă rele despre vrăjmași, în acela nu se află dragostea lui Dumnezeu, ci un duh rău

2018-06-20 07:55:58 | Vizualizări 102

Sufletul nu are pace dacă nu se va ruga pentru vrăjmași. Sufletul ce a fost învățat de către harul lui Dumnezeu a se ruga, iubește și îi este milă de toată făptura, și mai ales cu seamă de omul pentru care Domnul au pătimit pe cruce și L-a durut sufletul pentru noi toți. Domnul m-a învățat […]

Puterea rugăciunii făcută de copii

2018-06-15 11:10:48 | Vizualizări 20

Învăţaţi copilaşii cei mici să se roage. Ştiţi voi că un copilaş din acela mic când se roagă, trei îngeri stau lângă dânsul? Atâta-i de primită rugăciunea copiilor. Dar de ce? Pentru nevinovăţia şi curăţia lor. O dată a luat Mântuitorul un copilaş de mână şi a zis: Amin, zic vouă, de nu vă veţi […]

Rugăciunea – mijloc de desăvârşire

2018-06-15 10:44:19 | Vizualizări 28

Mijlocul principal, unic şi mai potrivit pentru dobândirea faptelor ce ţin de mântuire şi de desăvârşirea duhovnicească, este repetarea deasă a rugăciunii, oricât ar fi ea de neputincioasă. Roagă-te şi gândurile tale se vor curăţa prin rugăciune; roagă-te şi faptele tale vor fi plăcute lui Dumnezeu, iar pentru tine folositoare şi mântuitoare.

De ce femeia credincioasă niciodată nu va zice că în Biserică drepturile ei au fost încălcate

2018-06-12 11:21:50 | Vizualizări 356

Există în Biserică discriminarea femeilor? În Biserica Ortodoxă nu există discriminarea femeilor și nici nu poate exista, fiindcă Biserica în primul rând se conduce de cuvântul lui Dumnezeu. Anume în Noul Testament, pentru prima dată în istoria umanității se accentuează egalitatea de gen. Creștinismul a vestit întregii lumi că, odată cu venirea Mântuitorului pe pământ […]

Dumnezeu e singurul Oaspete care ne poate face sufletele fericite

2018-06-12 08:10:19 | Vizualizări 16

O foame înrădăcinată înlăuntrul nostru, de „dreptate și pace și bucurie întru Duhul Sfânt” (Rom. 14, 17) ne roade sufletul și nu ne dă pace, nici chiar în toiul celor mai mari realizări ale lumii! Această blagoslovită foame, este foamea de Dumnezeu. Fericitul Augustin are dreptate atunci când spune în „Mărturisirile” sale, înaintea lui Dumnezeu: […]

Pe acela ce ne jigneşte trebuie să-l iertăm din toată inima

2018-06-11 08:04:16 | Vizualizări 20

Pentru jignire, ori de ce fel ar fi ea şi de la oricine ar veni, nu numai că nu se cade să nerăzbunăm, ci dimpotrivă, pe acela ce ne jigneşte trebuie să-l iertăm din toată inima, chiar dacă el s-ar împotrivi la aceasta şi să-l înduplecăm prin cuvintele Domnului: „Dacă nu veţi ierta oamenilor greşalele […]

La baluri şi la distracţii alergăm binevoitori, iar la biserică ne trândăvim să venim

2018-06-11 07:59:38 | Vizualizări 11

Puţini sunt aceia care vin la biserică. Care este, oare, cauza acestui fenomen? Prăznuim pomenirile sfinţilor şi aproape nimeni nu apare în biserică. Se pare că distanţa îi duce pe creştini la nesârguinţă; sau poate că nu distanţa, ci doar nesârguinţa îi împiedică. Fiindcă, aşa cum nimic nu-l poate împiedica pe cel care are bunăvoinţă […]

STILUL NOU SĂ NU-L PRIMIM!

2018-06-09 20:45:37 | Vizualizări 422

„Stilul nou – catolic, nicidecum să nu-l primiți” (Starețul arhimandrit Ioan Cristiankin) Stilul calendarului bisericesc este unul din tabelele pe care este confirmată adevărata credință ortodoxă. Dar asta înseamnă că creștinul-ortodox trebuie să știe răspunsul la această întrebare, doar noi sntem datori a ne cunoaște credița. Totuși adesea ne ciocnim cu aceea, că nu numai […]

Câteva însemnări cu privire la Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel

2018-06-07 07:38:18 | Vizualizări 16

Din relatările istorice aflăm că acest post era numit în vechime Postul Cincizecimii, datorită darurilor Sfîntului Duh, care s-au pogorat peste Sfinții Apostoli. Biserica a rânduit să se țină acest post în cinstea la cei mai mari Apostoli și în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde lucruri importante (Fapte 13,2 și 14,23). […]