Cuvinte duhovnicești

Să ne lipim de Dumnezeu, ca şi Ioan Teologul de pieptul lui Hristos

2019-05-21 12:06:54 | Vizualizări 3

Câte poeme minunate, câte tablouri sfinte, câte predici ziditoare s-au înălţat spre cer şi au umezit ochii a mii şi mii de oameni, pornind de la dumnezeiescul moment, când Sfântul Apostol Ioan, la Cina de taină s-a rezemat de pieptul Mântuitorului! Binecuvântat să fie Domnul, Care, dacă a îngăduit, pentru împlinirea Scripturilor, să fie un fiu al […]

Nu murim când murim, ci murim când nu mai iubim

2019-05-21 12:02:55 | Vizualizări 5

Astăzi am mers în pădure și am strâns un copac în brațe scoțând din desagă tăcerea mea…. I-am dăruit plânsul neplâns și râsul nerâs. Cuvântul nerostit și gândul scormonit. L-am privit, l-am mângâiat, l-am rugat să mă cuprindă în brațe și să…tacă în tăcerea mea. Să nu mai promită nimic niciodată, ci doar să fie, […]

Despre puterea rugăciunii făcute în faţa unei icoane

2019-04-18 10:05:18 | Vizualizări 60

Pe măsură ce începi a te ruga în duh și adevăr înaintea unei sfinte icoane – de pildă, a Mântuitorului – așa încât dacă credința ta în prezența celui zugrăvit în icoană ajunge până la a-L vedea viu pe acesta, aceasta chiar se întâmplă, prin har, cu adevărat.

Ce se întâmplă cu omul care nu trăiește cele dumnezeiești?

2019-04-18 10:01:37 | Vizualizări 42

Să aveţi neîncetat pomenirea lui Dumnezeu. Astfel, mintea voastră va dobândi tărie. Tăria minţii vine din trezvie. Trezvia este dragostea pentru Dumnezeu. Este să ai întotdeauna în mintea şi în inima ta pe Hristos, chiar şi când te îndeletniceşti cu alte treburi. Este nevoie de dragoste către Hristos, de ardoare. Pomenirea morţii o vei dobândi […]

Despre milostivul Sozomon, că celui ce dă săracilor milostenie, împrumut îi dă lui Dumnezeu şi va lua însutit

2019-04-12 05:51:23 | Vizualizări 24

A fost un oarecare om în Ierusalim, cu numele Sozomon, care, mergând prin cetate, s-a întâlnit cu un sărac necăjit şi, dezbrăcând de pe el îmbrăcămintea, i-a dat-o săracului şi s-a dus în calea sa. Însă, aceasta se întâmpla în vremea secerişuluişi ziua se pleca spre seară. Şi, adormind el puţin, a avut un vis. […]

Acolo unde există Dumnezeu, domnește sănătatea, bucuria, pacea, fericirea, calmul, seninătatea, dragostea şi blândețea

2019-04-09 11:06:59 | Vizualizări 37

Cu siguranţă că mulţi creştini se întreabă: „Cum să ne putem apăra de satana și de toate uneltirile lui?” Mai întâi să aflăm de ce se teme satana și demonii lui? Este cunoscut că satana se teme de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Să vă dau drept exemplu un fapt adevărat, întâmplat în mănăstirea noastră. În […]

Cum pot şi mirenii să se nevoiască asemenea călugărilor

2019-04-09 10:54:45 | Vizualizări 19

Sfântul şi Marele Post a fost rânduit nu numai pentru curăţirea noastră, ci şi pentru întărirea noastră în bine – nu doar pentru a pune început bun, ci şi pentru a ne mişca mai departe pe calea desăvârşire. Şi ca nu cumva careva, după ce s-a ostenit puţin în săvârşirea binelui sau a dus o […]

Împrăștierea la vremea rugăciunii se poate preveni numai prin silința de a fi neîmprăștiat și când nu-i rugăciune

2019-04-02 08:54:40 | Vizualizări 49

– Cum putem preveni împrăștierea gândurilor în timpul rugăciunii, când aceasta a devenit obișnuință? – Împrăștierea la vremea rugăciunii se poate preveni numai prin silința de a fi neîmprăștiat și când nu-i rugăciune. În Pateric se zice: „călugărul care se roagă numai când se roagă, acela nicidecum nu se roagă”. Omul nu trebuie să aștepte […]

Ştiţi care post îi este plăcut Domnului?

2019-03-30 10:41:48 | Vizualizări 39

Pe tot parcursul Postului Mare, fiecare om să fie un samarinean desăvârşit, faţă de un amărât.. care credeţi voi că merită! Un şchiop, un chior, un bătrân, un sărac.. dă-i un ban, dă-i un pachet, un măr, un biscuite.. dar dă-i ceva ca să mănânci şi tu cu cel flămând, luând de la masa ta […]

Cea mai puternică armă împotriva curselor diavoleşti este smerenia

2019-03-30 10:38:35 | Vizualizări 50

Zis-a avva Antonie cel Mare: „Am văzut toate cursele vrăjmaşului întinse pe pământ şi suspinând am zis: «Oare cine poate să le treacă pe acestea?». Şi am auzit glas zicându-mi: «Smerenia!»”. Astfel de curse semănate pe pământ, pe care le-a văzut Sfântul Antonie cel Mare, sunt şi astăzi mereu întinse de vrăjmaşul diavol împotriva oamenilor, […]