Cuvinte duhovnicești

Minunia din Colose a Sfântului Arhanghel Mihail sau cum poartă de grijă Dumnezeu celor credincioşi

2020-09-19 16:04:06 | Vizualizări 12

În ziua de 6/19 septembrie, a fiecărui an, Biserica Ortodoxă face amintită săvârşirea Minunii din Colose de Sfântului Arhanghel Mihail. În sinaxarul acestei  zile găsim relatate următoarele: „Oraşul Colose, din Frigia – Turcia de astăzi – a fost locul unei înfloritoare comunităţi creştine, pentru că aici Evanghelia lui Hristos a fost vestită de Sfinţii Apostoli […]

Povestire din Everghitinos, despre pustnicul ce batjocorea pe diavol

2020-09-17 12:02:43 | Vizualizări 26

Era un pustnic în părţile Iordanului, nevoindu-se de mulţi ani, care, fiind acoperit de Dumnezeu, nu primea asuprelile vrăjmaşului, ci, în scurt, nu era ispitit. Şi, pentru aceasta, defăima pe satana şi-l ocăra către toţi cei ce veneau la el pentru folos, zicând că nimic este şi nimic nu poate faţă de cei nevoitori, de […]

Două căi ne stau înainte: calea vieţii şi calea morţi, noi alegem pe care mergem

2020-09-17 10:02:12 | Vizualizări 17

Două căi ne stau înainte: calea vieţii şi calea morţii; iar omului i-a fost lăsată libertatea de a alege pe una ori pe cealaltă – să meargă pe calea vieţii sau pe calea morţii. Unde e frică de Dumnezeu, acolo e suire spre virtute; iar unde este nepăsare şi nefrică, acolo este pogorâre spre nelegiuire. […]

Dacă dragostea lui Dumnezeu sălăşluieşte în noi, vom avea putere să biruim orice răutate

2020-09-16 14:55:40 | Vizualizări 36

Ce este muritor se va preface în veşnic şi ce este putred în neputred, că trupul nostru, care a avut parte de nemurire, va fi din nou în starea de la început, va trece în materie înduhovnicită, independentă de timp sau de spaţiu. Şi ca să fim pregătiţi pentru acea zi – iar pentru noi […]

Dacă crezi că lucrurile se întâmplă datorită sorţii înseamnă că nu crezi în Dumnezeu

2020-09-16 14:45:45 | Vizualizări 46

Ziua în sine este binecuvântată de Dumnezeu. Oare nu înseamnă aceasta că tot ceea ce conţine ea, tot ceea ce s-a petrecut cu noi în decursul ei este după voia lui Dumnezeu? Dacă crezi că lucrurile se întâmplă datorită sorţii înseamnă că nu crezi în Dumnezeu. Iar dacă primim tot ceea ce se întâmplă şi […]

Din cauza supărărilor, ai căpătat diferite boli trupeşti

2020-09-15 07:41:19 | Vizualizări 56

Odată, pentru a-i îndrepta unui frate multele sale cusururi, Bătrânul Porfirie, folosind exemple din natură şi din viaţă, i-a zis: ‒ Să ştii, copilul meu, că nimic nu este întâmplător în această viaţă. Totul are un scop şi nimic nu se petrece fără o cauză. Nici un ac nu cade dintr-un brad, dacă nu vrea Dumnezeu. De aceea, […]

Dacă ne facem semnul crucii, frica dispare iar diavolul fuge

2020-09-15 07:38:38 | Vizualizări 92

Cine a dobândit minte curajoasă şi şi-a pus nădejdea în Dumnezeu, acela nu se teme de nimic, acela îl are pe Dumnezeu ca pe un ajutor puternic şi o nădejde mare. Căci cine poate să ne facă vreun rău, dacă Dumnezeu nu lasă? Orice gând ori îl întăreşte pe om, ori îl slăbeşte, pentru că […]

Să ne împotrivim răului din jur și din noi sau ce ne învaţă Sfântul Ioan Botezătorul prin Tăiere Cinstitului său cap

2020-09-11 10:34:40 | Vizualizări 86

Sfântul Ioan Botezătorul a suferit tăierea capului pentru că a fost un om care a avut curaj să zică răului rău şi mai mult, chiar s-a împotrivit acestui rău. Sigur că atunci când a plecat din pustie, el a fost încredinţat că Irod nu o să-l asculte. Poate s-a gândit chiar că o să i se […]

Deavolul ne atacă dacă ne vede dezechilibraţi pe interior

2020-09-10 13:28:47 | Vizualizări 100

Copilul meu, trebuie să fim tot timpul atenți, atât când ești fericit, cât și când ești trist. Când ești fericit, nu ar trebui să-ți pierzi controlul prin vivacitate și râs, și nici atunci când ești trist, să nu fii atât de sumbru încât să se vadă. Motivul este faptul că Satana aruncă gânduri asupra noastră […]

Unde arde o candelă, credinţa încă e vie

2020-09-09 09:03:43 | Vizualizări 135

În cultul ortodox aprinderea şi arderea candele în faţa unei icoane sau a unui chivot cu sfinte moaşte este practicată nu doar în Sfintele locaşurile, ci şi în casele credincioşilor adevăraţi. Această practică este foarte veche şi avem mărturii scripturistice în această privinţă, din cartea Leviticului unde chiar Dumnezeu îi spune lui Moise: „Porunceşte copiilor […]